Kategorie
Arduino Tutoriale

Termometr z wyświetlaczem LCD na Arduino

Tworzymy termometr z wyświetlaczem LCD a to wszystko w oparciu o Arduino UNO.

Potrzebne nam będą następujące rzeczy i trochę czasu na zmontowanie wszystkiego:

  • Arduino (oprogramowanie oraz dowolny klon płytki)
  • układ DS18B20
  • wyświetlacz LCD HD44780
  • płytka stykowa, przewody
  • biblioteka OneWire 
  • biblioteka LiquidCrystal

Podłączamy wyświetlacz do arduino:

Opis pinów na wyświetlaczu:

Jak już wiemy co oznaczają poszczególne piny na naszym wyświetlaczu zabieramy się za podłączenie odpowiednich pinów. Ja użyłem pinów (12, 11, 5, 4, 3, 2) na arduino i zastosowałem potencjometr (10k) na pinie 3 wyświetlacza w celu regulacji kontrastu.

Czujnik temperatury:

Podłączamy następująco:

  • GND (pin1) oraz VDD (pin3) podłączone do GND,
  • DQ (pin2) podłączony do pinu 8 na arduino,
  • rezystor 1k pomiędzy DQ (pin2) oraz 5V

Wgrywamy program:

// LCD TERMOMETR
// blog.bauerpawel.eu

#include
#include

// Connections:
// rs (LCD pin 4) to Arduino pin 12
// rw (LCD pin 5) to Arduino pin 11
// enable (LCD pin 6) to Arduino pin 10
// LCD pin 15 to Arduino pin 13
// LCD pins d4, d5, d6, d7 to Arduino pins 5, 4, 3, 2
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
OneWire ds(8); // ds18b20 pin #2 (middle pin) to Arduino pin 8
void setup(void) {
lcd.begin(16, 2);}
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;

int HighByte, LowByte, SignBit, Whole, Fract, TReading, Tc_100, FWhole;

void loop(void) {

if ( !ds.search(addr)) {
ds.reset_search();
delay(250);
return;
}

if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) {

return;
}
// the first ROM byte indicates which chip
switch (addr[0]) {
case 0x10:

type_s = 1;
break;
case 0x28:

type_s = 0;
break;
case 0x22:

type_s = 0;
break;
default:

return;
}

ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end

delay(1000); // maybe 750ms is enough, maybe not
// we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it.

present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // Read Scratchpad

for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes
data[i] = ds.read();

}

// Convert the data to actual temperature
// because the result is a 16 bit signed integer, it should
// be stored to an „int16_t” type, which is always 16 bits
// even when compiled on a 32 bit processor.
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3; // 9 bit resolution default
if (data[7] == 0x10) {
// „count remain” gives full 12 bit resolution
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 – data[6];
}
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
// at lower res, the low bits are undefined, so let’s zero them
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms
//// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time
}
celsius = (float)raw / 16.0;
fahrenheit = celsius * 1.8 + 32.0;
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(„Temperatura: „);
lcd.setCursor(2,1);

if (SignBit) {
lcd.print(„-„);
}
lcd.print(celsius);
lcd.print(” C „);
delay(5000); //Czeka 5 sekund i odswierza
}

/////

Kod do pobrania:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/38897001/temperatura_lcd/temperatura_lcd.ino
https://github.com/bauerpawel/Arduino-DS18B20-hd44780

Ściągamy i wklejamy do katalogu Arduino w moich dokumentach lub jako kod bezpośrednio do programu, kompilujemy i wgrywamy do arduino. Program powinien od razu zacząć działać i wyświetlić aktualną temperaturę.

Jeśli użyliście innych pinów to zmian dokonujecie w następującym miejscu w kodzie:

    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); – są to piny użyte do podłączenia wyświetlacza
OneWire  ds(8); – jest to pin od czujnika temperatury